Název revue
 ... a poselství tomu, kdo určen je běžet s ním dál.*)
Ročník 2020 (I), číslo dvě (2.0)
Prostějov 28.10.'20
*) Poslední verš básně Štafeta Jiřího Wolkra
Přejít na obsah
Květiny v Hyde Parku
Amálie Vystavělová

odděleni mořem
pod ním tunel
skryté spojení
cestujeme
auta na opačné straně silnice

spojeni a odděleni
znovu a znovu
tolik vstřícných lidí
kde se bere touha po separaci?

původem česká Lady mi řekla
"People never learn"
lidé se nepoučí
snad nemá pravdu
protože není nic krásnějšího
než společné cíle a snahy
o které usilujeme jako jeden

možnost spolupráce je naše evoluční výhoda
znovu a znovu
se k ní musíme vracet
uvědomění není konstantní

než se rozbouřilo šílenství
za mořem byl stále klid
potřebný odpočinek
který poskytnou jen cesty a nadhled
změna perspektivy
může vést ke změně názoru

vrháme se vstříc nejisté budoucnosti
je březen
a květiny v Hyde Parku dál kvetou

Amálie Vystavělová (*2000) absolventka The English College in Prague.
+420 602 730 421
nakladatelstvi@geoda.cz
Vytvořeno v programu WebSite X5
Návrat na obsah