Název revue
 ... a poselství tomu, kdo určen je běžet s ním dál.*)
Ročník 2020 (I), číslo jedna (1.0)
21.07.'20
*) Poslední verš básně Štafeta Jiřího Wolkra
Přejít na obsah
Kontaktujte e-stafetu
Rádi si přečteme zprávy čtenářů i potenciálních autorů na adrese e-pošty v patě stránky, kde najdete i telefonní číslo vydavatele. Pro Vaše pohodlí je níže vytvořen i formulář, který funguje a jsou zde obrázky i mapky našich oblíbených míst, kde se můžeme potkat.
Pro Vaši zprávu...  

+420 602 730 421
nakladatelstvi@geoda.cz
Vytvořeno v programu WebSite X5
Návrat na obsah