Název revue
 ... a poselství tomu, kdo určen je běžet s ním dál.*)
Ročník 2020 (I), číslo dvě (2.0)
Prostějov 28.10.'20
*) Poslední verš básně Štafeta Jiřího Wolkra
Přejít na obsah
Miloš Kvapil >>> BÁSNĚ II
Moravský jih ? – Římský sever ?
Donu Carlosovi y Kotyza

Vyprahle bílé stráně
Se zelenají
Antickou setbou
Bílou i rudou
Přinesli ji vojáci
Vojáci
Římské legie
Desáté
Zde na hranici
Novověkých světů
Před zapomenutým časem
Tábořili
A
Chránili
Věčné město
Před  barbary
Chránili dobře
Barbaři zde zůstali
A
Hodně
V  poslední době
Jakoby jich přibývalo
Kde jste ?
Kde jste stateční vojáci římští?
Kde jsou vaše legie?
Aby vyprahlou zemi oživily!
Latinou !!
Řádem !!!
Právem !!!!
Zákonem !!!!!
Kde jste ?????  !
Když už ani v chrámech není slyšet jazyk Říma ?!?
Zbývá nám ještě něco?
Jistě
Obrazoborectví
Život bez hudby
Radosti
Krásy
Dle
Představ
Ženévského
Tyrana
A jeho následovníků
Životní orchestr
Václavovi Kolářovi  

To ráno hrají
Březové
Nebo snad bezové
Píšťalky
Hrají vesele
Pak jsou to etudy
Životních
Železných košil
A
Navyklých povinností
Po nic následují
Žhavé trylky houslí
A
Měkkých dřev
Vše je barevné
A poddajné
Harmonické
A
Neopakovatelné
Když se připozdívá
Hraje velká symfonie
Tu a tam zadrhne
A
Vypadne z rytmu
A
Někdo se upískne
Nebo spolkne notu
Zkuste pískat
Bezzubými ústy
Zkuste poslouchat
Nahluchlým uchem
Dirigent
Také už
Dýchavičně nahlíží
Na to co bylo
Ztrácí se v notách
Vynechává
Obtížná místa
Na to co bude nemyslí
Bude to dechovka
A
Zahraje
Jak jinak
Funébrmarš
Pak teprve
Zahřmí varhany
Generálbasem
A v  něm
Jakoby
Se
Zlehounka
Ozývala
Březová ?
Nebo snad bezová ?
Píšťalička
PhDr. Miloš Kvapil (*1947) absolvent Univerzity Karlovy, informatik, knihovník, royalista. Emeritní ředitel Městské knihovny
v Prostějově. Redigoval i Štafetu, kde pravidelně publikoval. Příležitostně publikuje, nyní i v e-štafetě.

Nahoře Pálava, fotografie Oldřicha Skulila, bezové píšťalky z Boškova světa (https://boskuvsvet.cz/), obrázky not z náhodně vybraných partitur)
+420 602 730 421
nakladatelstvi@geoda.cz
Vytvořeno v programu WebSite X5
Návrat na obsah