Název revue
 ... a poselství tomu, kdo určen je běžet s ním dál.*)
Ročník 2020 (I), číslo jedna (1.0)
21.07.'20
*) Poslední verš básně Štafeta Jiřího Wolkra
Přejít na obsah
Obsah
O autorech

Odkaz
Ročník/číslo
Úvodní stránka
ZDE >2020/vše
Štafeta 1968 - 2015
2020/vše
GALERIE (stálá výstava sochařského díla) BOHUMILA TEPLÉHO
na zámku Tovačov, text Jiří Hastík, obrázky z archivů
2020/vše
HLAVNÍ ČLÁNKY
0
Tomáš Cydlík: Demolice kaple sv. Floriána v Prostějově (marná snaha o záchranu jedné památky)
2020/0
1
Amálie Vystavělová: Květiny v Hyde Parku
2020/1
Tomáš Cydlík: Drobná poznámka k pomníku
Josefa Kotka
2020/1
Dorovští (rozhovor J. Kudrnáče); Otaslavice;
Balkán (s básní Balkánec Desanky Maksimovićové)
2020/1
Miloš Kvapil: Básně  & 3 fotografie Boba Pacholíka, jedna od -st- a něco ze sítě sítí a archivů
2020/1
Jan Šverdík: Projev k 50. výročí ukončení II. světové války & fotografie Boba Pacholíka
2020/1
ZPRÁVY * JUBILEA * RECENZE
0
Pamětní deska Pavlu Dostálovi
2020/0
Tož vernisáž ... (výstavy Prostějov očima Boba Pacholíka)
2020/0
Citát Josefa Miky z CHIPu
2020/0
Pokus o recenzi
2020/0
Kontakty
O nakladatelství Geoda
Mgr. Tomáš Cydlík (*1974) absolvent historie a muzeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Působí ve Státním okresním archivu v Prostějově. Publikuje.

Doc. PhDr. Dagmar Dorovská, CSc. (*1938), absolventka bohemistiky na Masarykově univerzitě, kde také působila, autorka řady čítanek, autorka vlastní poezie, výtvarnou tvorbou se řadí k insitním umělcům.

Prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. (*1935, Čuka, Řecko) zabývá se jazykovými, literárními, kulturními, historickými a etnografickými souvislostmi Balkánu. V letech 1990-91 byl šéfredaktorem Štafety. Věnuje se i vlastní poezii. Publikuje, občas i ve Štafetě a nyní i v e-štafetě.

Jiří Hastík (*1945) malíř, kreslíř, grafický designér, teoretik umění, kurátor výstav. Působí v Olomouci, Bratislavě a Vídni.

Doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (*1953), působí na katedře české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

PhDr. Miloš Kvapil (*1947) absolvent Univerzity Karlovy, informatik, knihovník, royalista. Emeritní ředitel Městské knihovny
v Prostějově. Redigoval i Štafetu, kde pravidelně publikoval. Příležitostně publikuje, nyní i v e-štafetě.

Desanka Maksimović
(*1898 - +1993), nejlyričtější srbská básnířka, prozaička, autorka děl pro děti a mládež a překladatelka.

Bohuslav (Bob) Pacholík (*1947) absolvent prostějovské strojní průmyslovky. Pracoval jako organizátor výtvarně fotografických akcí v Prostějově. Vystavuje a příležitostně publikuje.

Mgr. Jan Šverdík (*1938 - +2004) absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého a postgraduálního studia Vysoké školy ekonomické. Působil jako ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera a starosta města Prostějova.

Amálie (Ami) Vystavělová (*2000) absolventka The English College in Prague. Studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

RNDr. Boris Vystavěl (*1939) absolvent Univerzity Palackého a VUT v Brně, matematik, fyzik a informatik. Působil na vysokých školách a ve výpočetních střediscích. Komunální politik a činovník v amatérském sportu v. v.
+420 602 730 421
nakladatelstvi@geoda.cz
Vytvořeno v programu WebSite X5
Návrat na obsah