Název revue
 ... a poselství tomu, kdo určen je běžet s ním dál.*)
Ročník 2020 (I), číslo dvě (2.0)
Prostějov 28.10.'20
*) Poslední verš básně Štafeta Jiřího Wolkra
Přejít na obsah
Obsah
O autorech

Odkaz
Ročník/číslo
Úvodní stránka
ZDE >2020/vše
Štafeta 1968 - 2015
2020/vše
GALERIE (stálá výstava sochařského díla) BOHUMILA TEPLÉHO
na zámku Tovačov, text Jiří Hastík, obrázky z archivů
2020/vše
HLAVNÍ ČLÁNKY
0
Tomáš Cydlík: Demolice kaple sv. Floriána v Prostějově (marná snaha o záchranu jedné památky)
2020/0
1
Amálie Vystavělová: Květiny v Hyde Parku
2020/1
Tomáš Cydlík: Drobná poznámka k pomníku
Josefa Kotka
2020/1
Dorovští (rozhovor J. Kudrnáče); Otaslavice;
Balkán (s básní Balkánec Desanky Maksimovićové)
2020/1
Miloš Kvapil: Básně  & 3 fotografie Boba Pacholíka, jedna od -st- a něco ze sítě sítí a archivů
2020/1
Jan Šverdík: Projev k 50. výročí ukončení II. světové války & fotografie Boba Pacholíka
2020/1
2
Pavel Marek: Pravda na nároží. Po stopách jedné Wolkerovy prózy.
2020/2
Za Jiřinou Prekopovou. Jana Zikmundová: Moje vzpomínky na Jiřinu, rozenou Hoškovou, později Součkovou a Švorcovou a nakonec Prekopovou.
Jiřina Prekopová - Zdravice ke 40. jubileu Štafety. Jiřina Švorcová (1968): K otázkém životního slohu.
2020/2
Za Bohumilem Teplým. Boris Vystavěl: Místo nekrologu. Prezentace knihy Stopy času (Geoda Prostějov, 2010). Prezentace katalogu výstavy Kov a kámen (Geoda Prostějov, 2015)
2020/2
Václav Havel v Prostějově 28. května 1990. Vzpomínka Miroslava Zikmunda, fotografie Boba Pacholíka.
2020/2
Galerie fotografií Pavla Navrátila Austrálie, leden 2020
2020/2
Miloš Kvapil: Básně II  & 1 fotografie Oldřicha Skulila a něco ze sítě sítí (většinou z Boškova světa)
2020/2
Ivan Dorovský: Kraj, který miluji2020/2
3ZPRÁVY * JUBILEA * RECENZE
0
Pamětní deska Pavlu Dostálovi
2020/0
Tož vernisáž ... (výstavy Prostějov očima Boba Pacholíka)
2020/0
Citát Josefa Miky z CHIPu
2020/0
Pokus o recenzi
2020/0
2
Výstavy bez návštěvníků. Země nepoznaná, výstava fotografií Pavla Navrátila v Galerii "S"
2020/2
Kontakty
O nakladatelství Geoda
Mgr. Tomáš Cydlík (*1974) absolvent historie a muzeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Působí ve Státním okresním archivu v Prostějově. Publikuje.

Doc. PhDr. Dagmar Dorovská, CSc. (*1938), absolventka bohemistiky na Masarykově univerzitě, kde také působila, autorka řady čítanek, autorka vlastní poezie, výtvarnou tvorbou se řadí k insitním umělcům.

Prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. (*1935, Čuka, Řecko) zabývá se jazykovými, literárními, kulturními, historickými a etnografickými souvislostmi Balkánu. V letech 1990-91 byl šéfredaktorem Štafety. Věnuje se i vlastní poezii. Publikuje, občas i ve Štafetě a nyní i v e-štafetě.

Jiří Hastík (*1945) malíř, kreslíř, grafický designér, teoretik umění, kurátor výstav. Působí v Olomouci, Bratislavě a Vídni.

Prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (*1949), absolvent historie a rusistiky na filozofické i pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Jeho profesní život historika je spjat se Štafetou (1972 - 80), Muzeem Prostějovska (1982 -91) a Univerzitou Palackého (1991 - dosud). Věnuje se i prostějovským dějinám a bohatě publikuje. Často publikoval ve Štafetě nyní i v e-štafetě.

Doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (*1953), působí na katedře české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

PhDr. Miloš Kvapil (*1947) absolvent Univerzity Karlovy, informatik, knihovník, royalista. Emeritní ředitel Městské knihovny
v Prostějově. Redigoval i Štafetu, kde pravidelně publikoval. Příležitostně publikuje, nyní i v e-štafetě.

Desanka Maksimović
(*1898 - +1993), nejlyričtější srbská básnířka, prozaička, autorka děl pro děti a mládež a překladatelka.

MUDr. Pavel Navrátil, CSc. (*1952), absolvent lékařské fakulty Univerzity Palacké- ho a studia trenérství na FTVŠ v Bratislavě. Gastro- enterolog, emeritní ředitel prostějovské nemocnice, 20 let v komunální politice. Volejbalista, amatérský fotograf, muzikant, ochránce přírody. Lázeňský a sportovní lékař. Publikoval kromě odbor- ných článků i ve Štafetě.

Bohuslav (Bob) Pacholík (*1947) absolvent prostějovské strojní průmyslovky. Pracoval jako organizátor výtvarně fotografických akcí v Prostějově. Vystavuje a příležitostně publikuje.

PhDr. Jiřina Prekopová Švorcová (*1929 - †2020) absolvovala gymnázium v Prostějově a z politických důvodů nedokončila studium na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Rok 1968 ji zastihl v prostějovském OKS, kde se stává odpovědnou redaktorkou Štafety. V roce 1971 nachází nový domov ve Stuttgartu, dokončuje studia psychologie. Publikovala, řada jejich knih z psychoterapie vyšla i česky.

Mgr. Jan Šverdík (*1938 - +2004) absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého a postgraduálního studia Vysoké školy ekonomické. Působil jako ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera a starosta města Prostějova.

Amálie (Ami) Vystavělová (*2000) absolventka The English College in Prague. Studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

RNDr. Boris Vystavěl (*1939) absolvent Univerzity Palackého a VUT v Brně, matematik, fyzik a informatik. Působil na vysokých školách a ve výpočetních střediscích. Komunální politik a činovník v amatérském sportu v. v.

Mgr. Jana Zikmundová (*1943) absolventka výtvarné výchovy a bohemistiky na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Působila v kulturních institucích v Prostějově. Naposledy jako ředitelka Městského divadla.

Ing. Miroslav Zikmund
(*1940) absolvent prostějovského gymnázia a stavebí fakulty VUT v Brně. Hudebník, spolutvůrce prostějovského Intimitklubu, působil jako starosta města Prostějova.


+420 602 730 421
nakladatelstvi@geoda.cz
Vytvořeno v programu WebSite X5
Návrat na obsah