Název revue
 ... a poselství tomu, kdo určen je běžet s ním dál.*)
Ročník 2020 (I), číslo dvě (2.0)
Prostějov 28.10.'20
*) Poslední verš básně Štafeta Jiřího Wolkra
Přejít na obsah
Poslední verš básně a vůbec celá báseň Štafeta mého staršího spolužáka Jiřího Wolkra byly inspirací pro směřování a název kulturního čtvrtletníku, který začal vycházet v Prostějově koncem šedesátých let XX. století. Jeho nulté číslo vyšlo po srpnu '68.                                                                                                                                                          Boris Vystavěl, vydavatel
Wolkrova báseň Štafeta se stala vlajkovou lodí Štafety od jejího nultého čísla v roce 1968 (vlevo obálka Václava Ševčíka) a pak ještě několikrát. Jaké byly periody ve kterých Štafeta v Prostějově vycházela:
  • I. období 1968 - 1991 čtvtletník, vydával Dům kultury a vzdělávání (resp. Okresní kulturní středisko, Regionální osvětové středisko v Prostějově)
  • II. období 1992 - 2008 1 - 2 krát ročně vydávalo město Prostějov (Městský úřad, později Městská knihovna)
  • III. období 2009 - 2015 nepravidelně 7 svazků vydala Městská knihovna Prostějov s jinou redakcí jak v předchozím období a trochu jinou koncepcí.
V příštích číslech e-stafety se k historii starší sestry či snad sestřenice vrátíme. V našem nultém čísle ji připomínáme článkem Tomáše Cydlíka z konce II. období, na které bychom chtěli navázat.
Na základě SKC - Souborného katalogu ČR (CASLIN) - Seriály a vlastní paměti -st-

+420 602 730 421
nakladatelstvi@geoda.cz
Vytvořeno v programu WebSite X5
Návrat na obsah