Název revue
 ... a poselství tomu, kdo určen je běžet s ním dál.*)
Ročník 2020 (I), číslo dvě (2.0)
Prostějov 28.10.'20
*) Poslední verš básně Štafeta Jiřího Wolkra
Přejít na obsah
Převzato:
CYDLÍK, Tomáš. Demolice kaple sv. Floriána. Štafeta, kulturní časopis Prostějovska, 39, 2008, č. 1-2, s. 64-70

Mgr. Tomáš Cydlík (*1974) absolvent historie a muzeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Působí ve Státním okresním archivu v Prostějově. Publikuje.
+420 602 730 421
nakladatelstvi@geoda.cz
Vytvořeno v programu WebSite X5
Návrat na obsah