Název revue
 ... a poselství tomu, kdo určen je běžet s ním dál.*)
Ročník 2020 (I), číslo dvě (2.0)
Prostějov 28.10.'20
*) Poslední verš básně Štafeta Jiřího Wolkra
Přejít na obsah
Václav Havel v Prostějově 28. května 1990
Tenkrát fotografoval Bob Pacholík * Dnes vzpomíná Miroslav Zikmund
Pracoval jsem tehdy na radnici jako kooptovaný člen pléna  a zvolený místopředseda MěstNV, když mi telefonoval Petr Oslzlý, poradce prezidenta a přítel z okruhu osobností Divadla Hanácké obce s dotazem, máme-li zájem o návštěvu Václava Havla v Prostějově. S nadšením jsem souhlasil, i když jsem musel získat následně souhlas vedení města (předseda MěstNV Miroslav Grepl, místopředsedové M. Zaoralová a P. Servus) a rady MěstNV. To pak proběhlo rychle v řádu spíš hodin než dní. Za pár dní nás navštívila skupina osob z prezidentské kanceláře, aby dohodla podrobnosti v časovém programu, trasách pohybu aut, počtu osob při jednání, bezpečnostních opatřeních a vše další, co souvisí s návštěvou hlavy státu. Po přivítání na radnici prezident promluví z balkonu ke shromážděným občanům, pak navštíví OP, největší prostějovský závod, a odjede do Olomouce, kde bude připraven hlavní bod denního programu - udělení čestného doktorátu na Univerzitě Palackého. Pracovníci kanceláře prezidenta jednali též s představiteli policie a armády. Z veškerých ujednání bylo možno zveřejnit pouze termín, přibližnou hodinu a pozvání občanů k projevu prezidenta z balkonu radnice. Těsně před termínem jsem dostal informaci o položení kytice k hrobu generála Sachera a úkol přivítat prezidenta před branou hřbitova.
   V patřičnou dobu jsem pana prezidenta na hřbitově přivítal a vše další pak probíhalo v hektickém duchu a ovzduší velkého nadšení. Hanácký pár v krojích před radnicí uvítal vzácnou návštěvu chlebem a solí, M. Grepl přivítal jménem města, velitel posádky předal vrchnímu veliteli hlášení, vše srdečně a s humorem Václavu Havlovi vlastním. Volební manažer Občanského fóra Miloš Košíček představil kandidáty OF pro volby do Národního shromáždění a v místnosti před starostovou kanceláří usedl prezident s doprovodem ke krátké besedě s představiteli města. Mezitím z balkonu radnice přednesl uvítací zahajovací projev Petr Oslzlý, kdo mluvil potom, už nevím. V místnosti bylo rušno, Václav Havel se ptal, kdo mluví, co říká a vytkl mi, že nemáme v místnosti odposlech, když ho má kdejaká bigbítová kapela. Vůbec mi nebylo do smíchu. A pak vyšel na balkon, přivítalo ho neutuchající nadšení zcela zaplněného náměstí T. G. Masaryka, ale hlava na hlavě byla též na náměstí Žižkově a Pernštýnském. Pozdravit prezidenta tehdy přišlo podle odhadu přes 30 tisíc nadšených občanů, podle historiků ještě víc než při návštěvě T. G. Masaryka ve 20. letech. Můžeme dnes srovnávat návštěvy největších dvou osobností v dějinách československého státu. Mým velikým životním zážitkem je skutečnost, že jsem mohl být u toho. Děkuji za to dnešnímu rektorovi JAMU Brno, prof. Petru Oslzlému, velké osobnosti naší kultury.    


+420 602 730 421
nakladatelstvi@geoda.cz
Vytvořeno v programu WebSite X5
Návrat na obsah